TigerAir vừa triển khai một dịch vụ rất hấp dẫn dành cho hành khách của mình: Direct-to-Gate. Direct-to-Gate là gì? Bạn phải đáp ứng điều kiện gì để sử dụng dịch vụ Direct-to-Gate? Sử dụng dịch vụ Direct-to-Gate như thế nào? Bạn có thể xem chi tiết bên dưới nhé.