Có một câu nói mà Jack nghĩ rất đúng đối với những người yêu thích du lịch, đặc biệt là đi du lịch bụi: “Khi đi du lịch, Trái Đất sẽ nhỏ lại và con người ta sẽ lớn hơn”. Du lịch mang ta đến gần hơn với thiên nhiên, con người, thoát khỏi những