Bạn có thể đã biết thông tin Nhật Bản nới lỏng yêu cầu cấp visa cho du khách Việt Nam, nhưng đó là đối với khách đoàn và hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì về việc này.  Trong khi đó, kiếm được visa Nhật Bản để đi ngắm hoa anh đào vẫn là